Diccionario

U
 
  Udalerria    
Espainiako lurraldean biztanleria-gune legez hartzen den unitate administratiboa.
  Ugalkortasuna    
Ugalkortasun terminoarekin biztanleriak ugaltzeko duen ahalmena adierazten da, ugalkortasunarekin biztanlerian benetan eman den ugaltzea adierazten da.
  Ungulatuak    
Apoa edo apatxa duten animaliak.
  UNICEF    [Informazio gehiago]
Haurren Laguntzarako Nazio Batuen Funtsa. Duen helburua umeen eskubideak betearaztea da. Umeen Eskubideen Konbentzioa legean oinarritzen du egiten duen lana. Umeen eskubideak errespetatzeko nazioarteko arau bihurtu nahi du aipatu legea. Bilakaera so...
  Urbanizatzea     
Lursail bat egokitu eta prestatu hiri-erabilera emateko, kaleak irekiz eta argindarra, zoladura eta bestelako zerbitzuak ezarriz.
  Urregintza    
Dekoratzeko, erabiltzeko edo balio artistikoa duten objektuak lantzeari esaten zaio. Material bakarra edo batzuk erabil daitezke eta honako teknikak dira ohikoenak: burdinurtzea, mailukatzea, soldatzea edo horien konbinazioa.